Hacamat Ücreti

Hacamat Ücreti

Hacamat Ücreti ümmetin büyük çoğunluğunun ittifakı ile caizdir.

Bu konuda caiz olmadığı görüşünü savunanlar ise kendilerince delillere sahiptirler.

Mezkur görüşler içerisinde doğru görüş, cumhurun görüşüdür. Buna şu hadisler delalet eder : “ İbni Abbas r.a : Nebi s.a.v hacamat yaptırdı, hacamat yapan kimseye ücretini verdi, dedi.”
“ İbni Abbas r.a : Nebi s.a.v hacamat yaptırdı, hacamat yapan kimseye ücretini verdi. Eğer hacamat ücreti haram olsaydı bunu yapan kimseye bu ücreti vermezdi, dedi.”
“… Enes b. Malik r.a : Ebu Taybe Rasulullah’a hacamat yaptı. Rasulullah s.a.v’de ona bir sa’ hurma verilmesini emretti ve Ebu Taybe’nin ehline onun vergisini hafifletmelerini emretti, dedi.”
Görüldüğü gibi Rasulullah s.a.v Ebu Taybe’nin fiiline cevaz verdi ve ona iki şekilde ücret ödedi. Ancak bu kazanç alçak bir kazanç olduğu için, Muhayyısa’ya o kazancı yememesini, onu hayvanlarına ve kölesine yedirmesini emretti.
İbni Hibban şöyle dedi : “ Hacamat yapan kimsenin kazancı yasaklanan haram bir şey olsaydı, Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) o kişiye o kazancı kölesine yedirmesini emretmezdi. Çünkü köle de Allah’a kullukla mükelleftir. Rasulullah’ın bir kişiye, kölesine haram yedirmesini emretmesi muhaldir.” Hacamat yapan kimsenin kazancı tenzihen mekruhtur ifadesi, Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) in o kazanç için habis, es-Suhut ve kazancın en şerlisi gibi ağır sözlerine karşı müşkül bir durum arz etmektedir dense, İmam Şevkani şöyle demektedir: Habis kamusta tayyib kelimesinin zıddıdır. Es-Suhut kelimesi ise, haram yahut kendisinden arlanma gereken kazançlardan habis olanıdır. Bu sebeple, haram olmasa da alçak kazançlar üzere habis ve es Suhut kelimelerini mutlak olarak kullanmanın caizliği üzere delalet eder. Hacamat yapanın kazancı da bu türdendir, bununla da müşkül ortadan kalkar.”

 

O zamanlar hacamat mesleği bugunkü gibi saygıdeğer bir meslek değil daha çok kölelerin yaptığı bir işti. Bu yüzden müslümanlar genel olarak bu işi meslek edinmeye teşfik edilmediler. O günlerde bugünki hijyen koşulları yoktu. Boynuzu ağzıyla emip öyle hacamat yaparlardı. Olay bundan ibarettir.

Genel içinde yayınlandı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir