Hacamat Tedavisi

Hacamat Tedavisi

Hacamat tedavisi çok uzun bir geçmişe sahiptir. Hacamat tedavisi ile tedavi edilen hastalıkları ve uygulamaları öğrenmek için öncelikle Hacamat nedir ? adlı yazımızı okumanızı tavsiye ederim.  Hacamat tedavisi ile artık yeni umut kapıları açılıyor ve binlerce insa hastalığından şifa buluyor.

Önsöz

Merhaba,

Geted Sağlık Merkezi olarak söz verdiğimiz gibi ücretsiz hizmetlerimiz devam ediyor. Hacamatı anlatan bu kitabımız ile başladığımız seriye diğer tedavi yöntemlerini de ekleyerek devam etmeyi planlıyoruz. Amacımız insanlara bu tedavi yöntemlerini tanıtmak ve içeriksiz kitaplara yığınla para dökülmesine engel olmak.

İnsanlar için geçerli tek ölçü “kazanmak” olunca, mecburen sahtekarlıklar ve haksız kazançlar görülüyor. Her zaman Allah’a şükür etmemizi gerektiren bu güzide tedavi yöntemleri de halk arasında yaygınlaştıkça, bu işten haksız kazanç sağlamak isteyenler artıyor.

Kitabımız temelinde bir tedavi yöntemini anlatmasıyla “tıp kitabı” grubuna girmeli. Fakat bence sadece “tıp” günümüzdeki sıkıntıyı çözmeye yetmez. Durum spesifik bir bakış açısına muhtaç. Bu tedavileri öğrendikçe kendinizi farklı hissedecek ve mutlu olacaksınız. Aynı zamanda da bir çok gayr-ı ahlaki durum görüp moraliniz bozulacak.

Her zaman söylediğim gibi “Bizim mücadelemiz sadece hastalıklarla değil. Migrenden daha sıkıcı insanlar var.” Bazı arkadaşlarım neden kitaplarda sosyal olaylara da girdiğimi sorguluyor. Doğrudur. İnkar etmiyor ve savunuyorum. Benim amacım insanları bilimsel, sosyal ve ticari yönden bilgilendirmek ve realiteyi yakalayabilmek.

Hacamat Tedavisi

Eğer ben insanlara kazanmak için her türlü hileyi yapan sahtekarları anlatmazsam nasıl olur da bu tip insanların yaydığı bilgi kargaşasını bastırabilirim.

Size küçük bir örnek. Yaz sezonunda sülük genelde 2 gram ve üstü olur. Bu sezonda “büyük sülük iyidir” diyenlerin kış sezonunda ellerindeki küçük sülükleri satmak için “küçük sülük daha iyidir. Büyük sülüğün enzimleri bozuktur.” Dediklerine defalarca şahit oldum. Biz kitabımızda bu konuya bir açıklama getireceğiz fakat, bu kazançperestlerin söyledikleri yanlarına mı kalsın ?

Kitabımızın İçeriği

Bu kitap tamamen ücretsiz olup sizleri bilgilendirmek amaçlı yazılmıştır. İhtiyaç duyacağınız sosyal veya tıpla alakalı ya da bir başka konuda her türlü bilgiyi mümkün ölçüde vermeye çalışacağım. Kimi zaman konu dışına çıkabiliriz ama korkmayın. Asla size faydasız bilgi vermeyeceğiz.

Yıllardır geleneksel tedavi yöntemlerinde araştırmalar yaparım ve eğitim veririm. Her kursa başlamadan önce kursiyerlerimden bana güvenmeleri için ricada bulunurum. Ve eğitimlerde gözettiğim en önemli ölçü eşsiz ve faydalı bilgi.

Hacamat Tedavisi

Sizlere başka yerde bulabileceğiniz veya faydası olmayacak bilgiler verirsem eleştirdiğim o insanlardan bir farkım kalmaz. Elbette ki yazdıklarımın bir çoğunu başka yerlerde duymuş olabilirsiniz. İşte bu kitapla ortaya, duyulan sözler değil delilli gerçekler sunacağız.

Kimi zaman hadisi şerifleri kimi zamanda çağımızdaki bilimsel gelişmeleri inceleyeceğiz. Hadisi şerifleri incelerken konuyu işin ehli olan alimlerden öğrenecek ve kendi kafasına göre hadis yorumlayanlara uymayacağız.

Bilimsel gelişmeler ve haberler hakkında ise Tıp Usulüne uygun bir tavırla yorumlama yapacağız.

Hacamat hakkında kültürel, sosyal, dinsel ve ticari her ne ihtiyacınız varsa sizlere takdim etmeye çalışacağım.

Anlayacağız bazen bir divan edebiyatı şiirinin içinden “hacamatı” çıkaracağız bazen de 21. Yy deneylerinden. Bazen hadisler vereceğiz bazen de Hipokrat’tan bahsedeceğiz. Bizim için kesin ve şüphe asla kabul etmeyen Hadisi şerifleri ise konunun ehli alimlerin yorumlarıyla anlayacağız.

Ne diyelim kolay gelsin. Belki siz bu kitabı 1 saatte okuyup, “ne demiş bu adam” diyeceksiniz ama ben birkaç hafta gece uykularıma ara vermek zorunda kalacağım. Bir kişi bile anlattıklarımı anlasa emeğimin boşa gitmediğini düşünerek dinlenirim. Kitap bitince teşekkür etmek isteyenler sitemize gelip yorum yapabilir. Jwww.hacamat-tr.com

Hacamat Tedavisi

Kitaptan önce önemli uyarılar:

 • Bu kitap GeTed Sağlık Merkezi tarafından ücretsiz yazılmış ve yayınlanmıştır. İzinsiz ve kaynak verilmeden tamamının veya bir kısmının yayınlanması kabul edilemez. Tüm hakları GeTed Sağlık Merkezine aittir.
 • Kitap seminerlerimizde ve eğitim faaliyetlerimizde kullanılmakla birlikte tek başına yeterli bir “eğitim kitabı” değildir. Bizim tarafımızdan görevlendirilen bir eğitmen olmaksızın kitabı okuyup, “ben de haccam oldum.” demek, boş bir iddiadır.
 • Kitapta geçen bilgiler bizim uzun süreli tecrübelerimizden kaynaklıdır.

Teşekkürler

Bu kitabı yazarken bana sürekli eziyet eden sevimli, büyük kızım Zeynep(18aylık) ve ağlayarak beni motive etmeye çalışan küçük kızım Şifa Hatuna (4aylık) ve kitaba gerekli değeri vererek okuyacaklarını umduğum okuyuculara çok teşekkür ederim.

Geleneksel Tedaviler Uzmanı Haccam Selim Hoca. . .

Hacamat Tedavisi

Hacamat nedir ?

Öncelikle bu sorunun cevabı net bir şekilde vermek zorundayız. Hacamat kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. “Hacm (حجم )” kökünden gelip emmek, kan akıtmak manalarına gelir. Tıpta kullanımı ise “Vücuttan kan alınmasıdır.” Diye tarif edilebilir. (Hepimizin bildiği bardak kapatma işleminin kanlı hali)

Burada dikkat edilmesi gereken bir husus vardır. Vakumlama olmaksızın da hacamat olabilir ve buna halk arasında “fasd” denir. Fasd da hacamattır. Ama hacamat kelimesinde ilk akla gelen vakumlamaktır.

Hacamat birkaç değişik metotla yapılabilir. “Kan akıtma” diye tanımlayabileceğimiz fasd, toplar damalardan kan alınmasıyla gerçekleşen genelde tansiyon ve mizaç dengelemeye yarayan bu yönleriyle modern tıptaki kan aldırmakla eşdeğer olan metottur. Koldaki toplar damarlara küçük bir delik açılarak yapılır.

Vakumlama ile yapılan hacamat ise bize daha çok tanıdıktır. Geçmişten günümüze bir çok farklı aletle yapılmıştır. Eski zamanlarda boynuz ve ahşap kaplarla, günümüzde cam ve plastik kupalarla uygulanır. 1800’lü yıllarda Avrupa’da geliştirilen ve halen müzelerde sergilenen bir çok hacamat aleti vardır.

Başlı başına bir kitapla anlatılması gereken bir diğer hacamat metodu olan “sülük uygulama” ise iki yönlü olarak ele alınmalıdır. Bizim kitabımız hacamatı anlattığı için, sadece hacamat yönü ile değineceğim. Doğal ilaçlar hakkında bilgiyi sülük için hazırlayacağımız ayrı bir kitapta bulabileceksiniz.

Şimdiye kadar 3 çeşit hacamat gördük. Bu konuda çok fazla bilgi kirliliği bulunduğu için geçmişten biraz nakiller alacağız. Bunları tekrar sıralayalım.

 • Vakumlama ile hacamat
 • Fasd (yarma) ile hacamat
 • Sülükler ile hacamat

Hacamat Tedavisi

Pek bilinmeyen “fasd” yöntemi aslında kültürümüzde vardır. Osmanlı hekimleri dünyayı şaşırtan tıb bilgilerini pek kaleme almamışlarsa da döneminde olup bitenleri şiirlerine alan şairler çok. Aşağıda divan edebiyatın birkaç şiir vermek istiyorum.

Za’îfî, göz ağrısından muzdarip kişilerin kan aldırmaları gerektiğini şöyle vurgular:

Kamu ugradı derd-i çeşme el-hak

Ki aldı göz nûrın kara bakmak

Kimi hoş oldı fasda itmedin kasd

Kimi olmadı itmeyince ol fasd

 

(Kitâb-ı Sergüzeşt-i Za’îfî, 154a/11-12)

 

[Doğrusu hepsi göz hastalığına yakalandı ve karaya bakmak onların gözlerinin nurunu aldı. Kimi kan aldırmaya niyetlenmeden iyileşti. Kimi ise kan aldırmadan iyileşmedi.]

Derdmend-i günehe hâr-ı rehün nâfi’dür

Ne kadar nâfi’ ise hastaya nîş-i fassâd

(Nâbî, K. 2/120)

[Kan alıcının iğnesi hastaya ne kadar faydalı ise günah işleme korku-suyla tasalanan kişiye senin yolunun dikenleri de o kadar yararlıdır.]

 

Reg-i dilden akıdur nişter-i gamzen kanum

Çeşm-i pür-hûnum olursa n’ola taşt-ı fassâd

(Beyânî, G. 72/2)

[Bakışının neşteri gönül damarından kanımı akıtır. Kan dolu gözlerim kan alıcının leğeni gibi kanla dolarsa şaşılmamalı.]

Atup müjgânları tîrini urdı bu dil ü câna

O tîr-endâzı gör kan almagı fassâddan görmiş

(Âsaf, G. 447/3)

[Kirpiklerinin oklarını atıp bu gönle ve cana sapladı. O kan alan sev-giliyi gör ki kan almayı kan alıcıdan öğrenmiş.]

Bu kısmı neden bu kadar uzattığımı merak ediyor olmalısınız. Yukarıda geçen şiirlerde kan aldırmak diye çevrilen kelime fasd’dır. Gördüğünüz gibi fasd biz bilmesek de eski insanlar tarafından çok iyi biliniyordu. Bir diğer husus ise fasd bütün şiirlerde damarların yarılası olarak adlandırılmış. Veya en azından öyle hissettirilmiş. Tir kelimesi eski dilde ok manasında kullanılır ve hepimiz okun nasıl bir yara açtığını biliriz.

Dahı gelmez kelâl ol neşter-i ser-tîz-i müjgâne

Felekler şîşe-i haccâma döndü kanlı yaşımdan

(Nedîm, G. 106/4)

[Sevgilinin keskin kirpikleri yorulmak bilmez. Bu yüzden felekler, kanlı yaşımdan hacamatçı şişesine döndü.]

Geçerse nîşter-i hûn-rîz-i gamzen fikri hâtırdan

Dönerdi kâse-i çeşm-i hayâlim tâs-ı fassâda

(Haşmet, G. 220/2)

[Bakışının kan akıtıcı neşterinin fikri hatıra geldikçe hayal görmemi sağlayan gözümün kâsesi kan alıcının tasına dönerdi.]

Şimdi burada bir ayrıntı var ki siz de onu farkettiniz sanırım. Şiirlerde fasd kelimesinin geçtiği yerlerde

“Dönerdi kâse-i çeşm-i hayâlim tâs-ı fassâda”

“Çeşm-i pür-hûnum olursa n’ola taşt-ı fassâd “

Bu iki ayrı şiirde fassadın yani fasd eden kişinin kanı akıttığı bir tas ve leğenden bahsediliyor. Bir başka şiirde de “neşter ve tir” den bahsedilmişti. Bunlara göre minyatürlerde görmüş olduğumuz bir kişinin kolunun delinmesi ve damardan kan akıtılması olayı fasddır. Kanın içinde toplanması için de kolun hemen altına bir leğen veya tas koyulmaktadır. Bir de vakum hacamatını anlatan şu şiire bir bakalım.

Dahı gelmez kelâl ol neşter-i ser-tîz-i müjgâne

Felekler şîşe-i haccâma döndü kanlı yaşımdan

(Nedîm, G. 106/4)

Burada da şişe kelimesini görüyoruz ki başka şiirlerde de bu kelime geçmektedir. Uzun olacağı için ben buraya almayacağım fakat bu şiirler bize çok önemli bilgiler sağladı.

Yarma ile yapılan hacamat eski zamanlarda çok sık görülürdü. Mısıra ve Yunana ait olan resimlerde gördüğümüz kolundan kan akan adam fasd hacamatı yaptırmaktadır.Hacamat Tedavisi

Şimdi bazı arkadaşların aklına geliyor. Bize ne fasd ile vakumdan ? Aslında bir açıdan haklı bir söz. Ama bu işte uzman olmak isteyenler mutlaka bunları bilmeli. Mesela Hipokrat hacamattan bahsetmiştir ve övmüştür dediğimde herkesin anlayacağı şey, günümüzdeki gibi bir hacamat. Ama Hipokrat fasd hacamatını övmüştür. Çünkü o kültürde vakum hacamat yoktu. Ya da bizim elimize bu konuda bir bilgi geçmedi.

Hacamat Tedavisi

Yine Osmanlı Devletinde hacamatın yaygın olduğunu söylesem fasd ile vakumun farkını bilmeyenler, doğrudan bu cümledeki hacamatı vakum hacamat zannedecekler.

Bu ayrıntılar bizim için çok önemlidir. Yer yer eski hekimlerin hastalıklar için hacamatı tavsiye ettiğinden bahsedeceğiz. Mesela göz rahatsızlıkları için Osmanlı Devletinde hacamat çok yaygın bir şekilde uygulanmıştır. Peki ama hangi çeşit hacamat uygulanmıştır ?

Ben, fasd; yarma ile yapılan hacamattır, deyip geçebilirdim ama o zaman kuru gürültü bir söz söylemiş olurdum.

Şimdi gelelim sülük ile yapılan hacamata.Hacamat Tedavisi

Sülükler hakkında detaylı bilgiyi diğer kitaplarımızda bulabilirsiniz. Ama kısaca değinmem gereken bir nokta var. Bazı insanlar dünya üzerinde “Tıbbi sülük yalnızca Türkiye’de” veya “Dünyadaki tıbbi sülüğün %70’i Türkiye’den” gibi açıklamalarda bulunuyor.

Bu sözler cahil cesareti sözlerdir. Aynı zamanda pazarlama stratejisi. Tamam da, bence kısaca bir dünya üzerindeki sülük çiftliklerine baksınlar. Türkiye’de sülük ürettiğini iddia edenlerle bizzat konuşmuş biri olarak söylüyorum ki, bizim kullandığımız sülüklerin %90’ı toplama. Üretim %10 bile değil !

Ürettiğini söyleyenler ise bahçelerindeki havuzlarda doğayla özdeş bir habitat oluşturuyorlar. Yazın satın aldıkları sülüklerden yumurtlayacak olanlar kendi havuzlarında yumurtluyor. Bu duruma da üretim diyorlar.

Ben size bir de Malezya’dan örnek vereyim.Hacamat Tedavisi

80 galonluk tanklarda yılda birkaç sezon boyunca sülük üretimi var. Üretilen sülükler doğrudan kozmetik sanayinde hammadde olarak kullanılıyor. Bizim yılda topladığımız kadar sülük üretiyorlar. İşte ben buna üretim derim.

Diğer bir açıdan dünya üzerinde tıbbi amaçla kullanılacak sülükler sadece bizim sularımızdan çıkıyor iddiası da çok cahilce. Asya tıbbi sülüğü, Kuzey Avrupa tıbbi sülüğü ve daha 600 tür sülük tıbbı amaçlı kullanılabilir. Aynı zamanda tıbbi amaçlı kullanıldığı bilinmeyen bir sülük yüzünden bir zehirlenmenin görüldüğünü hiç okumadım.

Hirudo terapi ile kastedilen sadece “verbana” yada “medicinalis” değildir. Hirudo sürüngenler içinde bir tür adıdır. Bu tür sülüklerin tamamının ağzında hirudo enzimi bulunur. 600 çeşidi olan bir türdür.

Rica ederim artık bırakın bu safsataları. Tıp ırkçılık kaldırmaz. Asya ve Avrupa’da milyonlarca sülük binlerce yıldır tıbbi amaçlı kullanılıyor. Bunu, sadece bizim sularımızda çıktığı için 2 çeşit sülüğe indirgemek bilim insanına yakışmaz.

Bu önemli ayrıntıyı da geçtikten sonra “sülükler ile hacamat nedir” buna bir göz atalım.

Sülükler doğada bulunan omurgasız sürüngenlerdendir. Ağızlarında kan emmek için tasarlanmış dişer ve salyalarında uyuşturucu maddeler bulunur. Hacamat bir kan aldırma olarak görüldüğünde her türlü sülük ile hacamat yapılabilir.Hacamat Tedavisi

Çünkü varmak istediğimiz sonuç kan almaktır. Bunun nasıl olduğu önemli değildir. Bazılarının söylediği gibi zehirli sülükler var mı bilmiyorum. Ben şuana kadar ne rastladım ne de duydum. Var diyenlerden bunun delilini ısrarla bekliyorum. En azından bizim sularımızda zehirli sülük olmadığını biliyorum ve her çeşit sülükle hacamat yapılır diyorum. Dikkat edin. Burada sülüklerden sağlanacak doğal enzimleri göz ardı ederek konuşuyorum. Hirudo terapi değil sadece hacamat.

Sonuç olarak “Hacamat nedir ?” sorumuzun cevabı özetliyorum. Hacamat farklı yollarla vücuttan kan alınması olayıdır. Vakum ile (şişe çekme), yarma ile (fasd) ve sülükler ile bu amaca ulaşılabilir.

Hacamat Tedavisi” için 2 yorum

 1. Hanife Yanıtla

  Merhaba.ben hacamat kursu almak istiyorum.istanbul anadolu yakasi sancaktepede ikamet ediyorum

  • Uzman Haccam YazarYanıtla

   Merhaba. Kendi evinizde özel ders şeklinde hacamat kursu alabilirsiniz. Sadece bize bildirin yeterli.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir